Miljøpolitik for Midtbornholms Auto

"Det er Midtbornholms Auto A/S´  vision at være ajour inden for området miljø og arbejdsmiljø, således at vi viser respekt for det omgivende samfund/miljø.

Vi vil overholde gældende regler og arbejde innovativt for løbende forbedringer. Vi vil, inden for de økonomiske rammer, gennemføre løbende forbedringer og forebygge forurening.

Vi vil prøve at få vore medarbejdere til at indarbejde en naturlig miljøforståelse i deres hverdag.

Alle vore engagerede medarbejdere skal føle, at de arbejder i trygge omgivelser, hvor der bliver taget naturlig hånd om arbejdsmiljøet. Nødvendige efteruddannelser for relevante medarbejdere, vil blive betragtet som en naturlig vej for at opnå at virksomheden fremstår som en seriøs og miljøbevidst virksomhed, både overfor kunder og medarbejdere.

Det vil være ledelsens ansvar, at ovennævnte politik bliver implementeret i virksomheden."

ISO 14001 certificeret

I juli 2008 er Midtbornholms Auto A/S blevet ISO 14001 certificeret.

I juni 2020 er Midtbornholms Auto A/S blevet gencertificeret. Denne miljøcertificering blev udført af Bureau Veritas, som gennemgik virksomheden.